SZOWES-OWES dla regionu koszalińskiego PLUS

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją „Nauka dla Środowiska”, Fundacją pod Aniołem, “4C Centrum Ekonomii Społecznej” Sp. z o.o., Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES oraz Aktywa Plus Przedsiębiorczość i Innowacje non profit Sp. z o.o. , realizuje projekt”SZOWES- OWES W REGIONIE KOSZALIŃSKIM PLUS”.

Działania OWES finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 na podstawie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy nr FEPZ.06.15.-IP-01-0001/23 z dnia 15.12.2023 r.

Wartość projektu : 12 583 589,70 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 12 240 740,71 zł

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalin.

Co będzie się działo?

➡️Planujemy stworzyć lub rozwinąć potencjał 148 PES/PS w celu świadczenia wysokiej jakości usług dzięki kompleksowemu wsparciu, który obejmuje także dotacje na utworzenie miejsc pracy.

➡️Wspólnie z Wami utworzymy 90 nowych miejsc pracy w PS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

➡️Obejmiemy naszymi działaniami 350 osób z regionu koszalińskiego (w tym 35 osób niepełnoprawnych).

Projekt realizowany jest na terenie powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalin.

NOWY regulamin oraz formularze rekrutacyjne znajdują się pod linkiem : http://owes.koszalin.pl/pliki-do-pobrania/

Zachęcamy do kontaktu z doradcami OWES: http://owes.koszalin.pl/kontakt/

Skip to content