Już 31 stycznia rusza nabór na Usługi Rozwojowe !

Informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2024 roku uruchamiamy nabór do nowej edycji projektu, który będzie przeznaczony dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie na poziomie 80%, tj. zgodnie z zapisami §7 ust. 3 Regulaminu rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie, będzie dotyczył WYŁĄCZNIE usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji. Wnioski, które nie spełnią tego kryterium zostaną odrzucone.

Nabór prowadzony będzie elektronicznie za pomocą generatora witkac.pl.

W celu przygotowania wniosku należy:

  • zarejestrować konto na platformie witkac.pl
  • przygotować i złożyć dokumenty zgodnie z Regulaminem

Link do platformy zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 31.01.2024 roku o godz. 9:00 w zakładce NABÓR.

Wnioski, które zostaną złożone w inny sposób niż za pomocą platformy witkac.pl nie będą podlegać rejestracji.

Skip to content