Zaproszenie na Konferencję “Róża Promocji”

baner_konferencja_www1

Konferencja podsumowująca konkurs „Róża promocji”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza na konferencję pt. „Najlepsze praktyki w promocji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego”, podczas której zostaną ogłoszone wyniki II edycji konkursu „Róża promocji”. Uroczystość odbędzie się 28 października 2014 roku w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie przy Placu Teatralnym 1.

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne dotyczące funduszu JEREMIE

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Pożyczkowego Jeremie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferującego niskooprocentowane pożyczki skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Obecne oprocentowanie wynosi jedynie 1% w skali roku!

Na spotkaniu będzie można uzyskać informację na temat możliwości uzyskania pożyczki z Funduszu Jeremie oraz prawidłowego wypełnienia dokumentów aplikacyjnych.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Mielno w dniu 10.06.2013 r. o godz. 10.00.

jeremie

Zapraszamy!!

Moja Firma w Unii Europejskiej IV – opis projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w projekcie
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 28 lutego  2015 r.

Czytaj dalej

Powierzchnie biurowe do wynajęcia

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zachęca do zapoznania się z ofertą wynajmu pomieszczeń biurowych. Agencja dysponuje pomieszczeniami o różnym metrażu oraz salami szkoleniowo – konferencyjnymi.

Po szczegółowe informacje zgłosić można się do siedziby Agencji pod adresem:

Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

oraz numerem telefonu:

94 341 63 30
Skip to content