Szkolenie — Audytor wewnętrzny i u dostawców

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pn:

„Audytor wewnętrzny i u dostawców”

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001, a także zintegrowanych systemów zarządzania jakością jest regularne (co najmniej raz w roku) auditowanie całego obszaru objętego systemem zarządzania jakością. Organizacje legitymujące się certyfikowanym SZJ powinny też w miarę potrzeby sprawdzać zdolność dostawców do zapewnienia jakości dostaw przez audity u dostawców. Podstawową formą auditów są audity wewnętrzne, przeprowadzane w zaplanowanych terminach przez auditora, zespół audytorów, a w miarę potrzeby również dodatkowe osoby wspomagające – rekrutowanych najczęściej spośród odpowiednio przygotowanych merytorycznie własnych pracowników zakładu.

Celem szkolenia jest wyposażenie kandydatów na auditorów wiodących i kolegialnych w minimum wiedzy merytorycznej potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych oraz auditów u dostawców.

[toc]

Miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniach 19-20 kwiecień 2011 roku (wtorek, środa), w godzinach 9.00 – 15.30.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Stanisław Ziółkowski, Auditor Certyfikujący TÜV SÜD, ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i treningów oraz wdrożeń w SZJ ISO oraz HACCP.

Koszt i promocje

Koszt uczestnictwa wynosi  490,00 zł i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.
Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.
Rodzaj szkolenia: wykład, ćwiczenia.

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością.
 • Cel, zadania i rodzaje auditów systemów zarządzania jakością.
 • Dobór auditorów i wymagania stawiane audytorom.
 • Planowanie i przygotowanie audytów.
 • Dobór osób i środków wspomagających audyt.
 • Realizacja audytów.
 • Dokumentowanie auditów i zalecenia po audytowe.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.
 • Rozliczanie zaleceń poaudytowych.
 • Realizacja audytów.
 • Dokumentowanie auditów i zalecenia po audytowe.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.

Zgłoszenia i kontakt

Zgłoszenie: przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania wpłaty na konto: PKO BP S.A. 02-10202791-0000750201597517. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.
Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Tomasz Tkacz, 094  341-63-30.

Formularz zgłoszeniowy

[download id=”279″]

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content