Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w REKRUTACJI do projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Biuro Projektu, mieszczące się w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie, informuje że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA”  rozpocznie się 6 maja 2013r. i potrwa do 17 maja 2013r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.