Infor­ma­cja o wyni­kach naboru ofert na pro­duk­cję i emi­sję spotu telewizyjnego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy

do projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku naboru ofert na organizację konferencji na Realizatora zamówienia został wybrany poniższy podmiot:

Fly Media
Ul. K. Wyki 35/8

75-329 Koszalin

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane oferty i liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

Skip to content