Szkolenie — Prawo zamówień publicznych dla zamawiających — najistotniejsze problemy w oparciu o przepisy i praktykę

Szanowni Państwo!
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie zaprosić Państwa na  dwudniowe szkolenie pt.:

“Prawo zamówień publicznych dla zamawiających – najistotniejsze problemy w oparciu o przepisy i praktykę.”

Celem szkolenia będzie nabycie praktycznych umiejętności udzielania zamówień publicznych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Zajęcia poprowadzi Wojciech Bereszko, ekspert z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz funduszy strukturalnych. Trener oprócz gruntownego przygotowania teoretycznego posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych.

[toc]

Termin

Szkolenie odbędzie się w dniach 14.04.2011 – 15.04.2011.

Miejsce szkolenia

Hotel & SPA Royal Park
Mielno
http://www.royalpark.pl/

Koszt uczestnictwa

wynosi  900,00 zł (731,71 + VAT) i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia,  nocleg, całodzienne wyżywienie. W przypadku rezygnacji z zakwaterowania, koszt uczestnictwa wynosi 650,00 zł (528,45 + VAT)

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 1. Aktualny stan prawny dotyczący  zamówień publicznych
 2. Zmiany stanu prawnego systemu zamówień publicznych
 3. Kolejne kroki podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania
 5. Czynności zamawiającego po wszczęciu postępowania oraz w trakcie postępowania, w tym prawidłowości zmian w dokumentacji oraz prowadzenie protokołu
 6. Czynności zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu badania i oceny ofert
 7. Najczęściej występujące błędy zamawiających popełniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 8. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające
 9. Zasady udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych
 10. Środki ochrony prawnej
 11. Omówienie aktualnego orzecznictwa
 12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Pzp
 13. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – przesłanki
 14. „Taryfikator” korekt za naruszenia dla środków UE

Zgłoszenie uczestnictwa

Proszę o przesyłanie zgłoszeń do dnia 10.04. 2011r.
Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.
Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie.

[download id=”276″]

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content