Audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pt.:

„Audytor wewnętrzny SZJ”

[toc]

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001, a także zintegrowanych systemów zarządzania jakością jest regularne (co najmniej raz w roku) auditowanie całego obszaru objętego systemem zarządzania jakością. Organizacje legitymujące się certyfikowanym SZJ powinny też w miarę potrzeby sprawdzać zdolność dostawców do zapewnienia jakości dostaw przez audity u dostawców. Podstawową formą auditów są audity wewnętrzne, przeprowadzane w zaplanowanych terminach przez auditora, zespół audytorów, a w miarę potrzeby również dodatkowe osoby wspomagające – rekrutowanych najczęściej spośród odpowiednio przygotowanych merytorycznie własnych pracowników zakładu.

Celem szkolenia jest wyposażenie kandydatów na auditorów wiodących i kolegialnych w minimum wiedzy merytorycznej potrzebnej do prowadzenia auditów wewnętrznych oraz auditów u dostawców.

Informacje o szkoleniu

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniach 26-27 październik 2011 roku, w godzinach 9.00 – 15.30.

Szkolenie poprowadzi mgr inż. Stanisław Ziółkowski, Auditor Certyfikujący TÜV SÜD, ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i treningów oraz wdrożeń w SZJ ISO oraz HACCP.

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa wynosi  490,00 zł i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.
Rodzaj szkolenia: wykład, ćwiczenia.

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością
 • Cel, zadania i rodzaje auditów systemów zarządzania jakoscią
 • Dobór auditorów i wymagania stawiane auditorom
 • Planowanie i przygotowanie auditów
 • Dobór osób i środków wspomagających audit
 • Realizacja auditów
 • Dokumentowanie auditów i zalecenia poauditowe
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Rozliczanie zaleceń poauditowych
 • Realizacja auditów
 • Dokumentowanie auditów i zalecenia poauditowe
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Działania korygujące i zapobiegawcze

Druga osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% rabatu.

Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie.

Serdecznie zapraszamy.

Skip to content