Ostateczna lista rankingowa wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe (nabór 2)

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uwzględniającą procedurę odwoławczą.

Sporządzona na podstawie protokołu z posiedzeń Komitetu Oceny Wniosków – procedura odwoławcza w dniu 17-10-2011.

[toc]

1. Lista rankingowa – wnioski z przyznanym dofinansowaniem (22 wnioski)

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

1

35/PP/PRZ/MF3/2011/II

68

68

68 (38,38,30,30)*

2

20/PP/PRZ/MF3/2011/II

65

70

67,5 (35,40,30,30)*

3

39/PP/PRZ/MF3/2011/II

67

66

66,5 (38,35,30,30)*

4

33/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

68

65,5 (37,35,29,30)*

5

13/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

6

14/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

7

15/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

8

16/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

9

17/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

10

18/PP/PRZ/MF3/2011/II

66

64

65 (34,36,30,30)*

11

29/PP/PRZ/MF3/2011/II

64

65

64,5 (36,37,26,30)*

12

26/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

65

64 (40,40,30,18)*

13

37/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

65

64 (40,39,29,20)*

14

6/PP/PRZ/MF3/2011/II

63

63

63 (32,35,29,30)*

15

21/PP/PRZ/MF3/2011/II

61

63

62 (28,36,30,30)*

16

24/PP/PRZ/MF3/2011/II

59

64

61,5 (31,35,28,29)*

17

8/PP/PRZ/MF3/2011/II

57

63

60 (32,30,29,29)*

18

7/PP/PRZ/MF3/2011/II

60

60

60 (31,29,30,30)*

19

11/PP/PRZ/MF3/2011/II

60

60

60 (30,30,30,30)*

20

27/PP/PRZ/MF3/2011/II

58

59

58,5 (32,30,26,29)*

21

30/PP/PRZ/MF3/2011/II

57

58

57,5 (27,30,30,28)*

22

10/PP/PRZ/MF3/2011/II

55

55

55 (29,33,23,25)*

 

2. Lista rankingowa – wnioski na liście rezerwowej (18 wniosków)

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

23

4/PP/PRZ/MF3/2011/II

53

49

51 (34,27,17,24)*

24

5/PP/PRZMF3/2011/II

45

48

46,5 (24,20,24,25)*

25

23/PP/PRZ/MF3/2011/II

45

45

45 (19,21,24,26)*

26

1/PP/PRZ/MF3/2011/II

44

43

43,5 (17,10,30,30)*

27

31/PP/PRZ/MF3/2011/II

40

39

39,5 (16,14,22,27)*

28

41/PP/PRZ/MF3/2011/II

39

40

39,5 (8,13,28,30)*

29

25/PP/PRZ/MF3/2011/II

38

35

36,5 (6,14,23,30)*

30

28/PP/PRZ/MF3/2011/II

33

38

35,5 (10,10,23,28)*

31

40/PP/PRZ/MF3/2011/II

34

35

34,5 (7,10,22,30)*

32

2/PP/PRZ/MF3/2011/II

33

34

33,5 (20,20,6,21)*

33

38/PP/PRZ/MF3/2011/II

32

33

32,5 (10,15,13,27)*

34

9/PP/PRZ/MF3/2011/II

28

35

31,5 (12,9,21,21)*

35

34/PP/PRZ/MF3/2011/II

28

30

29 (9,9,10,30)*

36

22/PP/PRZ/MF3/2011/II

26

29

27,5 (18,9,11,17)*

37

32/PP/PRZ/MF3/2011/II

25

30

27,5 (10,10,10,25)*

38

3/PP/PRZ/MF3/2011/II

24

30

27 (9,7,16,22)*

39

19/PP/PRZ/MF3/2011/II

26

25

25,5 (9,14,15,13)*

40

36/PP/PRZ/MF3/2011/II

25

20

22,5 (10,10,15,10)*

 

3. Lista rankingowa – wnioski, które nie spełniły wymagań formalnych (1 wniosek)

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

41

12/PP/PRZ/MF3/2011/II

0

* – ocena w nawiasie oznacza sumy punktów uzyskanych kolejno za następujące kryteria:

  1. "stopień realizacji biznes planu”
  2. „płynność finansowa przedsięwzięcia”
  3. „adekwatność zaplanowanych wydatków”
  4. „efektywność zaplanowanych wydatków”

Zgodnie z regulaminem Komisji Oceny Wniosków powtórna ocena wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego (procedura odwoławcza) jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Skip to content