Zamówienia publiczne dla wykonawców

Szanowni Państwo!

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie zaprosić Państwa na  dwudniowe szkolenie pt.:

„Zamówienia Publiczne dla Wykonawców – Składam prawidłową ofertę i wygrywam przetarg”

[toc]

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania zamówień publicznych oraz nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do prawidłowego ubiegania się o zamówienia  w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
Zajęcia poprowadzi Wojciech Bereszko, ekspert z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz funduszy strukturalnych. Trener oprócz gruntownego przygotowania teoretycznego posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych.

Czas i miejsce szkolenia

Termin szkolenia: 12-13.12.2011.
Miejsce szkolenia: Koszalin ul. Przemysłowa 8.

Koszt i rabaty

Koszt uczestnictwa wynosi  650,00 zł (528,45 + VAT) i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek.

Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 • Aktualny stan prawny dotyczący  zamówień publicznych
 • Zmiany stanu prawnego systemu zamówień publicznych
 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Wykluczenie z postępowania – składanie właściwych dokumentów
 • Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
 • Wykorzystanie cudzego potencjału
 • Zasady składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ
 • Możliwości i konsekwencje wprowadzenia zmian do treści SIWZ
 • Zwrot wadium
 • Zatrzymanie wadium
 • Problematyka poprawy omyłek w treści oferty
 • Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania oferty
 • Wgląd w dokumentację przetargową
 • Odrzucanie ofert – jak uniknąć odrzucenia własnej oferty
 • Zamówienia uzupełniające
 • Zamówienia dodatkowe
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • Zmiany w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • Zaliczki na poczet wykonania umowy
 • Środki ochrony prawnej
 • Omówienie wybranego orzecznictwa

Zgłoszenia

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie.

Pliki do pobrania

[nc-download path=”szkolenia/szk-forumarz-zgloszeniowy-uniwersalny.doc” remove_from_name=”szk-„] [/nc-download]

Więcej informacji

Szczegółowych informacji udzielą Państwu:

Tomasz Tkacz oraz Krzysztof Dworakowski

tel. 94  341-63-30
E-mail: t.tkacz@karrsa.eu
E-mail: k.dworakowski@karrsa.eu

Serdecznie zapraszamy

Skip to content