Wybór najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego do projektu „Rewitalizacja gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i jednorazowych naczyń wpłynęły 2 oferty zgodne z treścią i wymogami formalnymi zapytania.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS pn. „Rewitalizacja gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

 

PPHU „Toris-Papier”

Arkadiusz Tokarewicz

Ul. Przemysłowa 8B

75-216 Koszalin

Otrzymana liczba punktów – 100

Oferta została wybrana

 

„RODAN” Sp. z o.o.

Ul. Górecka 17

60-201 Poznań

Otrzymana liczba punktów – 96,61

Skip to content