Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięcia zapytań o udzielenie zamówienia nr 39/ZP/US/REWI/2020, 40/ZP/US/REWI/2020, 30/ZP/US/REWI/2020, 36/ZP/US/REWI/2020 oraz 46/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że:

  1. umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Dobrowo o tytule “Szczęśliwe dzieciaki” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 22 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Kołem Gospodyń Wiejskich “Marysieńki”, Świeszyno 36, 76-024 Świeszyno.
  2. umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Kwasowo o tytule “Razem gotujemy i integrujemy się – doposażenie świetlicy wiejskiej w Kwasowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 18 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno.
  3. umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Kani o tytule “Zagospodarowanie terenu poprzez budowę miejsca parkingowego w Kani” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 23 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Kołem Gospodyń Wiejskich w Kani, Kania 61/2, 73-120 Chociwel.
  4. umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Czarnogłowy o tytule “Budowa oświetlenia przy drodze do jeziora i terenu nad jeziorem w Czarnogłowach w celu zwiększenia bezpieczeństwa” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 17 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Gminą Przybiernów, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów.
  5. umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Kamienny Most o tytule “Edukacja przez innowację – remont i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Branżowej I Stopnia w Kamiennym Moście” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 23 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Al. Wojska Polskiego 78, 40-782 Szczecin.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content