Informacja o zawarciu umów w następstwie rozstrzygnięć zapytań o udzielenie zamówienia nr 48/ZP/US/REWI/2020 i 49/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowy:

  1. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieszcz o tytule “Doposażenie świetlicy wiejskiej w Pieszczu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 22 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Kołem Gospodyń Wiejskich “Aksamitki”, Wszedzień 28, 76-113 Postomino.
  2. na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Królewo o tytule “Odnowienie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Królewie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 22 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Kołem Gospodyń Wiejskich “Aksamitki”, Wszedzień 28, 76-113 Postomino.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content