Informacja o zawarciu umowy w następstwie rozstrzygnięcia zapytania o udzielenie zamówienia nr 50/ZP/US/REWI/2020

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Oznaczenie-materiałów.jpg

Uprzejmie informujemy, że umowa na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Niemica o tytule “Modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości Niemica” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” została podpisana 22 czerwca 2020 r. z Wykonawcą – Gminą Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo.

Postępowanie prowadzono na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Skip to content