Rozwiń swoją firmę z Inicjatywą JEREMIE – Konferencja 12.04.2012

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Konferencję „Rozwiń swoją firmę z Inicjatywą JEREMIE”, która odbędzie się 12 kwietnia 2012 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Koszalina (s.300 – II piętro) w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7.

Myślą przewodnią Konferencji jest promowanie dostępu do zewnętrznego finansowania dla mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej. Instrumenty inżynierii finansowej to nic innego jak najbardziej potrzebne na rynku i nieskomplikowane produkty finansowe: pożyczki  i poręczenia.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE najtańsze w województwie zachodniopomorskim pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu opartym na zasadach pomocy de minimis. Oprocentowanie pożyczek wynosi obecnie zaledwie 2,73% w skali roku.

Agenda Konferencji

10:00–10:05 – przywitanie gości p. Maciej Baranowicz, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
10:05–10:15 – otwarcie konferencji p. Andrzej Jakubowski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
10:15–10:35 – prezentacja „Inicjatywa JEREMIE w województwie zachodniopomorskim – perspektywa Instytucji Zarządzającej” p. Robert Michalski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim
10:35-10:55 – prezentacja „Inicjatywa JEREMIE jako alternatywa dla zachodniopomorskich mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw” p. Wojciech Marcinkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego.
10:55-11:10 – prezentacja „Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako instytucja otoczenia biznesu” p. Ryszard Zdrojewski, Prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
11:10-11:30 – prezentacja „Zasady udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. JEREMIE” p. Maciej Baranowicz, Kierownik Funduszu Pożyczkowego JEREMIE Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
11:30-12:00 – dyskusja z przedsiębiorcami.
12:00-12:30 – zakończenie konferencji, dyskusja w kuluarach i poczęstunek kawowy.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa:
tel.: 94 347-51-75
e-mail: jeremie@karrsa.eu

Newsletter #1

Zostały zaktualizowane informacje dotyczące pożyczki opartej o inicjatywę JEREMIE.

JESSICA – pomysły dla twojego miasta

Przypominamy! Miasta w województwie zachodniopomorskim mogą ubiegać się w Banku Ochrony Środowiska S.A. o preferencyjne pożyczki na odnowę zdegradowanych obszarów, w tym powojskowych i poprzemysłowych.
O wsparcie finansowe w ramach Inicjatywy JESSICA mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Pomocą przy pozyskiwaniu pieniędzy na realizację pomysłów na naszym terenie służy Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego. Do zadań Agencji należy m.in. wstępna ocena projektów pod kątem założeń inicjatywy JESSICA oraz współpraca przy kompleksowym przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o finansowanie w ramach Inicjatywy JESSICA zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi, określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie preferencyjnej pożyczki.

Więcej informacji – j.minkiewicz@karrsa.eu

Świetna wiadomość dla przedsiębiorców

JEREMIE to najtańsza na rynku usług finansowych pożyczka dla przedsiębiorców. Po pożyczkę może zgłosić się każde mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo z województwa zachodniopomorskiego, które potrzebuje środków na rozwój, np. na wyposażenie, sprzęt. Górna granica pożyczki, o jaką można się starać to 100 tys. złotych. Oprocentowanie tych pożyczek jest rekordowo niskie – WIBOR1M – 2 pp (stawka WIBOR1M minus dwa punkty procentowe).

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej. To pożyczki o niskim oprocentowaniu, które ma charakter pomocy de minimis.

Wnioski składać będzie można już od stycznia 2012 roku.

Więcej informacji – jeremie@karrsa.eu

Unijne fundusze dla twojej firmy

Wiedza przekłada się na pieniądze – o tym jak zdobywać unijne fundusze dla swojej firmy mogli się dowiedzieć uczestnicy bezpłatnego seminarium zorganizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego. Kilkugodzinne spotkanie z zainteresowanymi przedsiębiorcami odbyło się 29 listopada.
Jednym z punktów spotkania były zasady naboru wniosków o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania  1.1.3 "Inwestycje MSP w nowe technologie".

Wśród tematów był też fundusz pożyczkowy KARR S.A. stworzony w ramach inicjatywy JEREMIE, który ma na celu pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Więcej informacji – m.baranowicz@karrsa.eu

Obecni w mediach

W listopadzie KARR rozpoczął akcję informacyjną o programie JESSICA. Jednym z jej punktów był dyżur w redakcji "Głosu Koszalińskiego" pod hasłem "JESSICA dla twojego miasta". Czytelnicy mieli do naszego eksperta Joanny Minkiewicz ponad 20 pytań dotyczących programu.
Joanna Minkiewicz o możliwościach finansowania inwestycji w zdegradowanych obszarach miejskich odpowiadała również na antenie koszalińskiej telewizji kablowej MAX w programie "Temat tygodnia".

Szkolimy…

Działalność  KARR to przede wszystkim szkolenia. Wśród szkoleń są na przykład "Zamówienia Publiczne dla Wykonawców – Składam prawidłową ofertę i wygrywam przetarg", "Telemarketing –  skuteczna sprzedaż produktów i usług, podczas rozmowy telefonicznej". Prócz tego KARR ma cały wachlarz szkoleń, też przygotowywanych specjalnie dla konkretnych klientów.

Jesienne seminarium

17-18 listopada w Bielsku-Białej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego EURADA połączone z międzynarodowym forum Agorada 2011. Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego reprezentował Ryszard Zdrojewski. Organizatorami Agorady był samorząd Bielska oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej. Tematem przewodnim konferencji było pojęcie „Inteligentnej Specjalizacji Regionalnej”, rozumiane jako nowe unijne podejście do polityki innowacyjności. Bielska konferencja miała pomóc w określeniu zasad na jakich fundusze strukturalne na promocję innowacji będą przekazywane poszczególnym regionom w kolejnej perspektywie budżetowej UE, w latach 2014-2020.

Jesteśmy wśród liderów

Prezes KARR, Ryszard Zdrojewski uczestniczył w „Środkowopomorskiej Akademii Liderów”, która odbyła się 8 i 9 grudnia w Mielnie. Szkolenie zorganizowała Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania. Prezes KARR przedstawił zaproszonym gościom referat  pt. „Założenia unijnej polityki regionalnej  na lata 2014-2020”.

Jednym z punktów szkolenia była również prezentacja działań samorządu województwa zachodniopomorskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawił ją Andrzej Jakubowski, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyżur o pożyczkach

Następny z ekspertów KARR, Maciej Baranowicz odpowiadał na pytania czytelników „Głosu Koszalińskiego”. Dyżur eksperta związany był z unijną inicjatywą JEREMIE, w ramach której KARR udzielać będzie pożyczek przedsiębiorcom. Wnioski o niezwykle korzystnie oprocentowane pożyczki składać będzie można już w styczniu 2012 roku. Czytelników interesowały warunki udzielenia pożyczek, formalności, oraz konsekwencje jakie niesie z sobą nie spłacanie zaciągniętych zobowiązań.

Więcej informacji – m.baranowicz@karrsa.eu

Reklama w KARRMarkt

Oferujemy powierzchnię reklamową w naszym czasopiśmie "KARRMarkt" na bardzo atrakcyjnych warunkach. Podstawowy moduł to 1/4 strony A4 w cenie 50zł, za pełną stronę zapłacicie Państwo 300zł. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą – zgłoszenia można nadsyłać na adres – reklama@karrsa.eu

Dystrybucja odbywa się na terenie Koszalina, Kołobrzegu, Świdwina, Szczecinka.

Z każdym zamówieniem publikacja na stronach Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego BEZPŁATNIE!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Kiedy Boże Narodzenia nadchodzi,
przesłać życzenia się godzi.
Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych
zdrowia, spokoju, radości,
a w Nowym Roku – olbrzymiego Rogu Obfitości.

Zespół Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

Zapraszamy na konferencję w Szczecinku

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem realizacji projektu „Poszukiwany Poszukiwana”, realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, chcielibyśmy serdecznie Państwa zaprosić na konferencję podsumowującą ten projekt. Spotkanie odbędzie się 29 grudnia 2011r. o godzinie 11:00 w Internacie Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinku przy ulicy I Maja 19.

Głównym założeniem tego spotkania jest upowszechnienie rezultatów projektu, a także przybliżenie zagadnień związanych realizacją podobnych działań unijnych, rolą uczestnictwa w tego typu projektach oraz ich wpływie na znalezienie pracy, ale również na znalezienie wykwalifikowanych pracowników.

Przedstawimy Państwu osiągnięte wyniki, a także pożądane formy oddziaływania na lokalny rynek pracy. W ślad za tym na spotkanie postanowiliśmy zaprosić zarówno pracodawców, jak i osoby szukające pracy.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas tego spotkania. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie pod nr 094/341-63-30 lub mailowo karrsa@karrsa.eu.

Informacja o bezpłatnych szkoleniach – projekt nowoczesny inżynier w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej

Projekt

„Nowoczesny inżynier w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej – pomoc de minimis”

Projekt szkoleniowy realizowany jest przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2011 r. i będzie trwała do czerwca 2012 r.
Obejmuje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu.

Dzięki projektowi „Nowoczesny inżynier budownictwa w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej – pomoc de minimis”, przeprowadzone będą m. in. szkolenia z zakresu:

  • Eurokodów.
  • Warunków kontraktowych FIDIC.
  • Prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska.

W ramach dodatkowych modułów dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw, planowane jest przeprowadzenie szkoleń obejmującej tematykę:

  • Coachingu, mentoringu, intermentoringu i zarządzania różnorodnością.
  • Tworzenia i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Tworzenia i wdrażania planów szkoleniowych.
  • Planowania ścieżki kariery pracownika w firmie.
  • Zarządzania wiedzą w organizacji.

Szkolenia kierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży budowlanej, prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracowników.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w bezpłatnych szkoleniach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 91 434 02 51 lub 91 434 41 74 oraz kom.: 533 33 66 60, email: fidic@tezaurus.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie firmy:

Tezaurus Grupa Doradcza
ul. Energetyków 9, lok. 107-108,
70-656 Szczecin.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie internetowej www.nowoczesnyinzynier.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2011

Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert 

     na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

  1. Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii, powinno zostać przeprowadzone do dnia 24 lutego 2012r.
  2. Oferta powinna zawierać:

– cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania uwzględniającą wszystkie koszty.

– informację o firmie, jej statucie, kierownictwie,

– potwierdzenie uprawnień do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości.

– wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej doświadczenia ,

– kserokopie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej

–  informację o firmie doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta

– listę referencyjna podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat z uwzględnieniem sektora spółek akcyjnych,

– harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania, (termin przeprowadzenia badania wstępnego).
 

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 28 października 2011r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania za 2011r.” – nie otwierać”  do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, do sekretariatu spółki do godz. 15:00 .

Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza Spółki. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert – bez podania przyczyny.

 

Bezpłatne szkolenia internetowe w Akademii PARP

Szanowni Państwo,

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą Akademii PARP dotyczącą bezpłatnych szkoleń internetowych poświęconych tematyce zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju umiejętności menadżerskich i osobistych. Tematy 29 darmowych szkoleń są dostępne na stronie internetowej pod adresem:
www.akademiaparp.gov.pl.
Poszczególne szkolenia wraz z zawartymi w nich przykładami oraz ćwiczeniami dopasowane są do specyfiki polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród całego zestawu szkoleń znajduje się kurs pt.: „Jak założyć własną firmę?”,  zawarta w tym szkoleniu tematyka może być jednym ze źródeł nabycia wiedzy z tego zakresu szczególnie dla osób starających się o dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.

Odpowiedzi na część z Państwa pytań na pewno znajdziecie na tej stronie.

Zachęcamy do udziału.

Powierzchnia magazynowa dostępna do wynajęcia

Oferta dzierżawy hali

Istnieje możliwość wynajmu części powierzchni hali. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

[toc]

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA oferuje Państwu halę magazynową, którą  posiada w swoich zasobach majątkowych.  Hala dzięki swojej konstrukcji,  położeniu oraz infrastrukturze towarzyszącej może mieć zastosowanie w różnego rodzaju przedsięwzięciach handlowo – usługowych. Hala może służyć jako magazyn, hala produkcyjna lub po zamontowaniu odpowiednich urządzeń rozdzielnia przesyłek pocztowych. Hala wyposażona jest w wyremontowane w 2010 roku pomieszczenia socjalne, WC. W hali wylana jest posadzka bezpyłowa i posiada aktualne badania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dopuszczające przechowywanie  artykułów spożywczych butelkowanych.

Czytaj dalejPowierzchnia magazynowa dostępna do wynajęcia

Skip to content